shirdiexpress.com-Breaking | Latest Marathi News com/
Bouncing ball

About Me

शौकतभाई शेख


शौकतभाई शेख
आहेत निसर्गप्रेमी !

जगा आणि जगू द्यावे
या विचारांचे नेहमी !!


शौकतभाई शेख
माणुसकी आचरांचे !

*वाचनप्रेमी नीतीचे*
*जीवनसत्त्व मूल्यांचे !!*

*शौकतभाई शेख*
*समाजसेवी चारित्र्य !*

*देतो तो देव स्वरूपी*
*आहे शुद्ध सुचरित्र !!*

*अनेकांचे श्रेष्ठमित्र*
*वृत्तपत्रांच्या माध्यमी !*

*स्वतः झळ सोसणारे*
*त्यांना सर्वांची सलामी !!*

शौकतभाई शेख
मानव्य ते जपणारे !

आपुलकीचा ओलावा
हृदयात असणारे !!

देश माझा मी देशाचा
सार्थ मन असणारे !

शौकतभाई शेख
प्राणीप्रेम जपणारे !!

शौकतभाई शेख
सदैव सच्चे जनाचे !

दिलदार, सेवाभावी
सर्वांना हवे मनाचे !!

डॉ. बाबुराव उपाध्ये, श्रीरामपूर* *भ्रमणध्वनी: 92700 87640
close